Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021

Ngày 10/1, Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Duy Hưng, PCT UBND tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận những điều kiện để Chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả khi áp dụng từ năm học 2020 – 2021 như: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Các đại biểu đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ khó khăn khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, ông Nguyễn Duy Hưng, PCT UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố đẩy nhanh kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh để chuẩn bị đủ đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu với UBND huyện, thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường, bảo đảm tiêu chí về giáo dục khi thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; rà soát trang thiết bị sẵn có và những trang thiết bị mới để tham mưu các cấp đầu tư, sẵn sàng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo báo hưng yên

 

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...