Trên 3 nghìn giáo viên đang thiếu tại Hưng Yên

Cũng như nhiều địa phương trên cả nước năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên còn thiếu nhiều giáo viên, diễn ra cục bộ ở một số bậc học và địa phương.

Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet

Theo thông tư liên tịch của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh Hưng Yên còn thiếu 3.249 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu gần 2.300 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 687 giáo viên, bậc trung học cơ sở thiếu 190 giáo viên, trung học phổ thông thiếu 79 giáo viên.

Một số huyện thiếu nhiều giáo viên là Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài không chỉ tạo áp lực cho giáo viên mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...