Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS ở Hưng Yên tiếp tục được nghỉ học đến 5/4

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng vừa ký ban hành công văn số 601/UBND – KGVX cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến 05/4 để phòng, chống dịch Covid – 19.

Công văn cho phép Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS ở Hưng Yên tiếp tục được nghỉ học đến 5/4
Công văn cho phép Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS ở Hưng Yên tiếp tục được nghỉ học đến 5/4

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng dịch tại các trường THPT, GDTX; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; chỉ đạo học trực tuyến, từ xa, giảm nhẹ chương trình học, chú ý bảo đảm chất lượng; hướng dẫn, đôn đốc việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để trẻ em mầm non và học sinh tiểu học, THCS trở lại trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường; chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường.

Nguồn: HYTV http://hungyentv.vn/hung-yen-247/tre-em-mam-non-hoc-sinh-tieu-hoc-thcs-o-hung-yen-tiep-tuc-duoc-nghi-hoc-den-54

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...