TỈNH HƯNG YÊN THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA TẾT KỶ HỢI 2019

Theo thông báo Số 1491 – TB/TU Về tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 21/01/2019, sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 (Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 15/01/2019). Ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Ban thường vụ có ý kiến sau:

1. Đồng ý chủ trương để các huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động, Phù Cừ, và thành phố Hưng Yên tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 với các nội dung cơ bản trong báo cáo số 07/BC-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh; quá trình thực hiện cần lưu ý một số nội dung sau:
– Việc tổ chức bắn pháo hoa phải thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.
– Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do các huyện, thành phố tự bảo đảm từ nguồn xã hội hóa.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, đảm bảo nguồn pháo hoa, xây dựng phương án bắn pháo hoa tại các điểm bắn theo kế hoạch; phối hợp với công an tỉnh, UBND huyện, thành phố có tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng mục đích và đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và hướng dẫn UBND huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống Văn hóa dân tộc phục vụ nhân dân và du khách đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Tin Tức Hưng Yên - Cập Nhật Mọi Tin Tức Nhanh Nhất Tại Hưng Yên

Số 120 Đường Chùa Chuông
Phường Hiến Nam,
Thành Phố Hưng Yên 163000
Vietnam
Email: tintuchungyen24h@gmail.com
URL: https://tintuchungyen.com/

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...