Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của Hưng Yên

Sáng 24/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Phía điểm cầu Hưng yên tham dự hội nghị trực tuyến

Dự tại điểm cầu Hưng Yên có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành và các địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm đã đề ra.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,3% (kế hoạch năm tăng 8,2%), thu ngân sách ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, đạt trên 68 %kế hoạch năm. Trong đó thu nội địa trên 6.000 tỷ đồng, tỷ lệ xã được công nhận đạt nông thôn mới đạt 60%, bình quân toàn tỉnh đạt 18 tiêu chí xã. Có thêm 28 trường đạt chuẩn quốc gia, tạo việc làm trong nước cho 14.500 người.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để đưa ra các phương án, giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch mục tiêu đề ra. Tập trung thực hiện công tác thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác nguồn thu từ đất. Các địa phương phải chủ động huy động, bố trí nguồn lực đầu tư.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hoàn thành việc lập phương án quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp của các huyện, thành phố. Đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sớm triển khai đầu tư dự án.

Sở Giáo dục & Đào tạo phải có phương án lộ trình thực hiện sát nhập các trường Tiểu học và THCS phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa văn nghệ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự .

Thanh Sơn

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Leave a Reply

Đang tải...
Đang tải...