MIỄN PHÍ QUA TRẠM THU PHÍ CẦU YÊN LỆNH CHO CHỦ SỞ HỮU 2 NHÓM PHƯƠNG TIỆN Ở TP HƯNG YÊN, KIM ĐỘNG VÀ TIÊN LỮ

Từ 6 giờ 30 phút ngày 2/9/2019, Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh miễn phí dịch vụ đường bộ đối với chủ sở hữu 2 nhóm phương tiện ở thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, huyện Tiên Lữ.
2 nhóm phương tiện được miễn phí cho chủ sở hữu qua trạm thu phí BOT Yên Lệnh gồm

Nhóm 1: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn, xe bus công cộng;

Nhóm 2: xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn.

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...