Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hưng Yên chính xác nhất 2019

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hưng Yên căn cứ theo Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND. Thông tin cập nhật 2019 tới quý độc giả chính xác nhất.

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hưng Yên
Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hưng Yên
Nội dung thu Đơn vị tính Cá nhân, hộ gia đình Tổ chức
Phường Khu vực khác
1. Cấp giấy chứng nhận lần đầu
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) Đồng/giấy 25.000 10.000 100.000
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 100.000 50.000 500.000
2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) Đồng/giấy 20.000 10.000 50.000
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 50.000 25.000 50.000

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...