Hưng Yên: Treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Dương lịch năm 2020

Chào mừng Tết Dương lịch năm 2020, UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao như sau:

Các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định.
Thời gian treo cờ: Ngày 1.1.2020.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan, UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – thể thao, vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa công cộng phù hợp ở các khu dân cư bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nguồn: http://baohungyen.vn/xa-hoi/201912/hung-yen-treo-co-to-quoc-chao-mung-tet-duong-lich-nam-2020-a9a20e0/

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...