Hưng Yên quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1050 QĐ-UBND ngày 6/5/2019 về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Hình minh họa
Hình minh họa

Cụ thể: Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ với mức giá 25.000 đồng/kg thịt lợn hơi (tương đương 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh- mức giá thị trường tại thời điểm khảo sát ngày 3/5/2019 là 31.000 đồng/kg thịt lợn hơi).

Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ với mức bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh. Mức hỗ trợ tại thời điểm hiện tại là 37.500 đồng/kg thịt lợn hơi.

Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của MTTQ các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Đối với lợn mắc bệnh đã thực hiện tiêu hủy trên địa bàn tỉnh trước ngày mức hỗ trợ mới được áp dụng, được thực hiện theo Quyết định số 790/QĐ- UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 790/QĐ- UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...