Hưng Yên có thêm gần 500 “đường dây nóng” thông tin về bạo lực gia đình

Để giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, toàn tỉnh Hưng Yên đã xây dựng, duy trì hoạt động của gần 500 số điện thoại đường dây nóng thông tin về bạo lực gia đình. 
Mỗi xã, phường, thị trấn có 3 số điện thoại gồm 1 số điện thoại cố định và 2 số điện thoại di động.
Tất cả các số điện thoại đường dây nóng đều được công bố trên loa truyền thanh địa phương để nhân dân biết và gọi tới khi có hiện tượng bạo lực gia đình xảy ra. Qua đó, kịp thời can thiệp, hòa giải nhiều vụ bạo lực gia đình; tư vấn cho hàng trăm nạn nhân, đối tượng gây bạo lực gia đình…

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...