33 tỷ đồng nâng cấp đường giao thông từ huyện Ân Thi đến huyện Kim Động

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cảo tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ ĐH.66 (xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi) đến điểm giao ĐH.60 (xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động).

Mục đích của dự án nhằm cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Kim Động phù hợp với nhu cầu đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong khu vực. Đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch chung huyện Kim Động đến năm 2020.

Dự án gồm 3 hạng mục, trong đó, hạng mục 1 sẽ xây dựng đoạn tuyến đường giao thông nông thôn nối từ xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi đến đường trục trước trụ sở UBND xã Nhân La. Hạng mục 2 sẽ xây dựng cống bắc qua kênh trung thủy nông giang, xã Nhân La, huyện Kim Động. Hạng mục 3 sẽ cải tạo ĐH.70 đoạn nối từ đường trục xã Nhân La đến điểm giao đường ĐH.60, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động.

Tổng mức đầu tư của dự án là 33 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 70%, ngân sách huyện Kim Động là 30%. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 – 2022./.

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...