220 tỷ đồng từ cây ăn quả có múi được Khoái Châu ước thu năm nay

Với hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây truyền thống, các diện tích cây ăn quả có múi đang trở thành nhóm cây trồng mang lại thu nhập khá cho người dân huyện Khoái Châu.

Một vườn cam Đường Canh ở huyện Khoái Châu cho năng suất cao
Một vườn cam Đường Canh ở huyện Khoái Châu cho năng suất cao

Toàn huyện hiện có 696 hécta diện tích cây ăn quả có múi, trong đó, tập trung trồng cam Vinh với diện tích là 66,5 hécta; cam Đường Canh 84,5 hécta, bưởi Diễn 434 hécta…Nhờ kỹ thuật canh tác cùng điều kiện thời tiết thuận lợi nên các diện tích này đều cho năng suất cao và cho thu nhập đạt trên 300 triệu đồng 1 hecsta.

Một số hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm như: trang trại trồng cam Vinh của chị Hoàng Thị Hằng, xã Dân Tiến có diện tích hơn 5 mẫu, trang trại trồng cam Đường Canh của anh Lê Đình Quế ở xã Tân Dân có diện tích là 4,5 mẫu, trang trại trồng bưởi Diễn của anh Trần Văn Hưng, xã Nhuế Dương có diện tích gần 2 mẫu…

Đến thời điểm này, các diện tích cây có múi tại huyện Khoái Châu hầu hết đều được thương lái đặt mua. Ước tính năm nay toàn huyện có doanh thu từ các diện tích này đạt 220  tỷ đồng.

Theo tintuchungyen.com

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Đang tải...
Đang tải...